Xin chào, Shopee có thể giúp gì cho bạn?

Khuyến Mãi & Ưu Đãi

Chương trình khuyến mãi
Chương trình cho Người dùng

[Voucher/Mã giảm giá] Kho Voucher trên Shopee là gì?

Kho Voucher trên Ứng dụng Shopee là nơi lưu các Voucher/Mã giảm giá bạn được nhận/đã mua trên Shopee hoặc các bên đối tác với Shopee. Bạn cũng có thể tìm kiếm và lấy thêm các Mã giảm giá tại Kho Voucher

 

Để truy cập Kho Voucher, trên Ứng dụng Shopee chọn mục Tôi > Kho Voucher (thuộc mục Tiện ích của tôi) Gif10.gif

Chọn Voucher

Tại trang Kho Voucher, bạn có thể tiến hành lọc những Voucher mình đang sở hữu theo hai tiêu chí:

1. Loại Voucher, bao gồm:

  1. Tất cả - hiển thị tất cả các mã giảm giá mà bạn đang sở hữu
  2. Shopee - mã giảm giá chung của Shopee
  3. Shop - mã giảm giá riêng của Shop
  4. Nạp thẻ & Dịch vụ - mã giảm giá cho đơn hàng nạp thẻ và dịch vụ
  5. ShopeeFood - mã giảm giá cho đơn hàng ShopeeFood
  6. Scan & Pay - mã giảm giá mua từ Scan & Pay Voucher
  7. Từ đối tác - mã giảm giá được phát hành bởi các đối tác của Shopee

2. Thời hạn hiệu lực, bao gồm:

  1. Mới nhất - hiển thị các mã giảm giá theo thứ tự thời gian được thêm vào Kho Voucher của bạn, từ mới nhất đến cũ nhất
  2. Phổ biến - hiển thị các mã giảm giá theo thứ tự mức độ sử dụng trên toàn hệ thống Shopee, từ nhiều nhất đến ít nhất
  3. Sắp hết hạn - hiển thị các mã giảm giá theo thứ tự thời gian hết hiệu lực, từ gần nhất đến xa nhất

 B23.png

Nhập mã Voucher

Nếu sở hữu Voucher dạng ký tự/mã (code) chưa được lưu hoặc có sẵn trong Kho Voucher, bạn có thể nhập tay Voucher này bằng cách chọn Nhập mã Voucher > nhập ký tự mã bạn có > Áp dụng

Gif11.gif

Kiểm tra lịch sử Kho Voucher


Bạn có thể kiểm tra các mã giảm giá Đã sử dụng hoặc Hết hiệu lực trong Kho Voucher bằng cách sử dụng tính năng tra cứu Lịch sử Gif12.gif

⚠️ Lưu ý:

Số lượng các mã giảm giá có thể lưu vào Kho Voucher hoàn toàn không bị giới hạn.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Không