Xin chào, Shopee có thể giúp gì cho bạn?

Thông Tin Chung

Chính sách Shopee
Tài khoản Shopee
Mua sắm an toàn
Thư viện thông tin
Ứng dụng Shopee
Khác
Hướng dẫn chung

Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee Mall

Chào mừng bạn đến với Shopee Mall. Shopee Mall là một dịch vụ gia tăng trên Shopee, nơi Người Mua đã đăng ký của Shopee có thể hưởng các quyền và ưu đãi được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee Mall (“Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall”) khi mua các Sản phẩm trên Shopee Mall từ các Người Bán đã được Shopee lựa chọn cẩn thận (những Người Bán này là “Người Bán tại Shopee Mall” hoặc “Người Bán”, và Người Mua là “Người Mua tại Shopee Mall” hoặc “Người Mua”). Nếu bạn là Người Mua tại Shopee Mall, bạn sẽ được xem là đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall khi bạn mua hàng trên Shopee Mall. Tương tự, nếu bạn là Người Bán tại Shopee Mall, bạn sẽ được xem là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall nếu bạn tiếp tục tham gia bán hàng tại Shopee Mall. Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này sẽ bổ sung cho các Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách Shopee khác, mà trong đó Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này sẽ là một phần không tách rời - vui lòng đọc Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách Shopee khác có sẵn trên Trang Web https://shopee.vn/ với những thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn. Bất kỳ điều khoản nào được sử dụng trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall mà không được định rõ trong bản điều khoản này sẽ có ý nghĩa như những điều khoản tương ứng trong Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Shopee hiện hành. Tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này có thể thay đổi tùy theo quyết định của Shopee theo Điều Khoản Dịch Vụ.


1.       Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Shopee Mall


1.1     Người Mua tại Shopee Mall có thể yêu cầu hoàn lại tiền và/hoặc trả hàng hóa đã mua tại Shopee Mall (“Sản phẩm tại Shopee Mall”) bằng cách nhấn vào nút “Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền” trên Shopee.vn hoặc ứng dụng di động Shopee để yêu cầu trả hàng/hoàn tiền vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ đồng hồ (đối với sản phẩm thực phẩm tươi sống và đông lạnh (trừ trường hơp chưa nhận được hàng)) và 07 (bảy) ngày lịch (đối với các sản phẩm còn lại) kể từ ngày Sản phẩm tại Shopee Mall được cung cấp lần đầu tiên cho Người Mua tại Shopee Mall (“Thời gian Yêu cầu Trả hàng”). Thông thường, ngày Sản phẩm được cung cấp lần đầu tiên cho Người Mua tại Shopee Mall sẽ là ngày Người Mua tại Shopee Mall nhận được hàng theo ghi nhận trạng thái “Đã giao hàng” (hoặc các trạng thái có tính chất tương tự) trên hệ thống của Shopee.


1.2     Sau khi Người Mua yêu cầu trả hàng-hoàn tiền, trừ trường hợp được “Hoàn tiền ngay”, Người Mua tại Shopee Mall phải hoàn trả Sản phẩm đến Trung tâm xử lý trả hàng của Shopee trong vòng 06 (sáu) ngày lịch kể từ ngày yêu cầu trả hàng/hoàn tiền được chấp thuận. Khi trả Sản phẩm đã mua tại Shopee Mall, Người Mua tại Shopee Mall phải đóng gói sản phẩm trong hoặc kèm theo bao bì gói bọc ban đầu, dán kèm phiếu trả hàng được Shopee cung cấp cho Người Mua (“Phiếu Trả hàng”). Phiếu Trả hàng được cung cấp bởi Shopee thông qua Trang Web, SMS, email hoặc các phương tiện khác. Phiếu Trả hàng cũng bao gồm địa chỉ mà Sản phẩm của Shopee Mall sẽ được gửi trả lại. Shopee có quyền từ chối bất kỳ Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền nào được hoàn thành sau Thời gian Yêu cầu Trả hàng, hoặc Sản phẩm mà Người mua yêu cầu hoàn trả không được gửi Trung tâm xử lý trả hàng của Shopee trong vòng 06 (sáu) ngày lịch kể từ ngày yêu cầu trả hàng/hoàn tiền.


Đối với yêu cầu “Hoàn tiền ngay” được Shopee hoặc Người bán chấp nhận, Người Mua được hoàn tiền mà không cần phải hoàn trả Sản phẩm cho Người Bán. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Người Bán không phản hồi hoặc khiếu nại yêu cầu trả hàng hoàn tiền của Người mua trong vòng 02 ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu “Hoàn tiền ngay”, Người Bán được xem là đã chấp nhận yêu cầu “Hoàn tiền ngay” của Người Mua.


1.3     Shopee luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua (bao gồm yêu cầu “Hoàn tiền ngay” mà không cần trả hàng của Người mua) và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đã được hoàn thành của Người mua và tình trạng Sản phẩm Shopee Mall được trả lại cho Shopee (trong trường hợp hoàn tiền có trả hàng). Sản phẩm Shopee Mall được trả lại cho Người Bán tại Shopee Mall theo các điều kiện sau:

Lý do khiếu nại

Điều kiện áp dụng

Chưa sử dụng

Chưa mở hộp

Còn đầy đủ phụ kiện kèm theo

Không bể,vỡ

Còn giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc Người Bán tại Shopee Mall

Chưa nhận được hàng

Không

Không

Không

Không

Không

Hàng bể,vỡ

Không

Không

Nhận được sai hàng

Không

Hàng bị lỗi kỹ thuật

Không

Không

Hàng khác với mô tả của Người Bán tại Shopee Mall

Không

Hàng không đủ phụ kiện

Không

Không

Hàng giả, nhái, không rõ xuất xứ

Không

Không

Hàng đã qua sử dụng, hàng dựng

Không

Không


Nếu có bất kỳ điều kiện bổ sung áp dụng cho một Sản phẩm Shopee Mall nhất định, Shopee sẽ thông báo cho bạn thông qua Trang Web https://shopee.vn/, ứng dụng di động Shopee, hoặc thông qua SMS hoặc email. Điều kiện cho Sản phẩm tại Shopee Mall khi trả lại được gọi là “Điều kiện Trả hàng”.


1.4     Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng một số loại Sản phẩm nhất định tại Shopee Mall có thể được loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall, bao gồm:

 1. Phiếu dịch vụ, thẻ điện thoại, thẻ games, phần mềm;
 2. Thực phẩm, đồ uống;
 3. Quần áo lót, đồ bơi, vớ (tất);
 4. Bao cao su và các sản phẩm hỗ trợ tình dục; và
 5. Các loại hàng hóa khác theo thông báo hoặc quy định của Shopee theo từng thời kỳ.


Trong trường hợp Sản phẩm tại Shopee Mall bất kỳ được loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền thuộc Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này, Shopee sẽ có nỗ lực hợp lý để công bố hoặc thông báo cho Người Mua thông tin đó thông qua Trang Web https://shopee.vn/ hoặc ứng dụng di động Shopee của chúng tôi; tuy nhiên, xin lưu ý rằng các chính sách của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước vào bất kỳ thời điểm nào và một số Sản phẩm tại Shopee Mall nhất định có thể bị loại trừ sau khi Người Mua tại Shopee Mall đã mua chúng. Bất kỳ Sản phẩm tại Shopee Mall bị loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này được gọi là “Sản phẩm được Loại trừ”.


1.5     Shopee bảo lưu quyền: (a) bổ sung hoặc sửa đổi danh sách các Sản phẩm được Loại trừ và/hoặc Điều kiện Trả hàng và (b) sửa đổi, chấm dứt hoặc đình chỉ chính sách hoàn tiền và trả hàng được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall (bao gồm cả Thời gianYêu cầu Trả hàng), trong từng trường hợp, vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình.


1.6     Với quyết định của mình, Shopee có thể từ chối chấp nhận Sản phẩm Shopee Mall bị trả lại (và yêu cầu trả hàng và hoàn tiền có liên quan) mà theo đó:

 1. là Sản phẩm hạn chế trả hàng;
 2. không đáp ứng Điều kiện Trả hàng;
 3. Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được hoàn thành sau khi Thời gian Yêu cầu Trả hàng đã chấm dứt; hoặc
 4. Sản phẩm tại Shopee Mall được trả lại theo cách thức không phù hợp với Mục 1.2 nói trên; hoặc
 5. Sản phẩm Shopee Mall bị trả lại bị hư hại do lỗi của Người mua, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp hư hại do Người mua đóng gói không đúng quy cách.


Xin lưu ý rằng quyết định của Shopee sẽ dựa trên danh sách điều khoản của các điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đưa ra quyết định đó (bao gồm danh mục Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và Thời gian Yêu cầu Trả hàng) và do đó theo Mục 1.5 ở trên, danh sách các Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và/hoặc Thời gian Yêu cầu Trả hàng có thể khác với các điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm Người Mua tại Shopee Mall hoàn thành Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền và/hoặc trả lại Sản phẩm Shopee Mall.


Nếu Shopee từ chối yêu cầu hoàn tiền và trả hàng, Shopee sẽ sắp xếp việc giao Sản phẩm tại Shopee Mall tới địa chỉ của Người Mua mà Sản phẩm tại Shopee Mall đã được giao lần đầu, và Shopee sẽ có quyền được nhận bồi thường từ Người Mua tại Shopee Mall đó về bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc giao lại Sản phẩm tại Shopee Mall cho Người Mua.


1.7     Shopee có quyền chấm dứt truy cập của Người Dùng/Người mua tới Shopee Mall và/hoặc Trang Web https://shopee.vn/ hoặc ứng dụng di động Shopee nếu nghi ngờ bất kỳ trường hợp lạm dụng chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này, và nếu Shopee thấy thích hợp cũng có thể áp dụng các khoản phí tương ứng (bao gồm cả việc thu hồi bất kỳ chi phí hoặc khoản phí phát sinh nào là kết quả của việc lạm dụng đó).


1.8     Chính sách trả hàng và hoàn tiền áp dụng với Sản phẩm tại Shopee Mall được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này là phần bổ sung của chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền. Chính sách trả hàng và hoàn tiền được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Sản phẩm tại Shopee Mall trong trường hợp có sự khác nhau trong quy định của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền và Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall.


1.9     Thời hạn và điều kiện Người Mua tại Shopee Mall được phép yêu cầu trả hàng


1.9.1 Người Bán tại Shopee Mall và Shopee cùng đồng ý rằng Người Mua tại Shopee Mall có quyền gửi khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng - hoàn tiền trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ đồng hồ (đối với sản phẩm thực phẩm tươi sống và đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng)) và 07 (bảy) ngày lịch (đối với các sản phẩm còn lại) kể từ ngày đơn hàng mua ở Shopee Mall được cập nhật trạng thái Giao hàng thành công hoặc các cập nhật trạng thái có tính chất tương tự ở website https://shopee.vn/ và/hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.


1.9.2 Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Shopee Mall áp dụng cho Người Bán tại Shopee Mall


Trong hầu hết các trường hợp, Shopee sẽ xử lý và đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Người mua trong vòng 05 ngày (không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Shopee nhận được yêu cầu hoàn tiền hoặc nhận được hàng trả về từ Người mua. Trong quá trình xác minh, Shopee có quyền yêu cầu Người Bán tại Shopee Mall cung cấp các bằng chứng liên quan (VD: chứng từ nhập khẩu của hàng hóa cụ thể trong đơn hàng để chứng minh là hàng chính hãng, hợp đồng đại lý với nhà sản xuất/nhà phân phối, và/hoặc hóa đơn mua hàng hợp lệ từ với nhà sản xuất/nhà phân phối). Người Bán tại Shopee Mall có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng liên quan trong vòng tối đa 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Shopee.


Đối với trường hợp hoàn tiền có đi kèm với trả hàng, trong trường hợp Shopee đồng ý với yêu cầu của Người Mua, Shopee sẽ gửi trả lại hàng hóa cho Người Bán tại Shopee Mall trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Shopee đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Người mua. Người Bán tại Shopee Mall có nghĩa vụ nhận lại hàng hóa trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định cuối cùng của Shopee liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền. Hàng hóa được hoàn trả sẽ được gửi đến địa chỉ gửi hàng Người Bán đã đăng ký với Shopee. Nếu (i) địa chỉ do Người Bán đã đăng ký không chính xác và Người Bán không cung cấp địa chỉ nhận hàng chính xác cho Shopee, hoặc (ii) Người Bán không nhận hàng hoặc không thể liên lạc được, trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo gửi trả lại hàng hóa của Shopee, thì Người Bán được xem là đã từ bỏ hàng hóa cùng với các quyền/quyền lợi liên quan đến hàng hóa, và Shopee có toàn quyền tiêu hủy/xử lý/thanh lý/chiếm hữu hàng hóa mà không phải thanh toán hoặc bồi thường bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào cho Người Bán liên quan đến các hàng hóa đó.


Người Bán tại Shopee Mall đồng ý rằng quyết định giải quyết khiếu nại/yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Shopee là quyết định cuối cùng, và có giá trị thi hành đối với với Người Bán tại Shopee Mall và Người mua.


1.9.3 Chi phí vận chuyển và xử lý hàng trả về


Hiện tại, Shopee tài trợ toàn bộ chi phí vận chuyển và xử lý hàng trả về cho Người Bán tại Shopee Mall (đối với lần vận chuyển trả hàng thành công đầu tiên của đơn hàng được trả hàng-hoàn tiền) và Người mua.


Người Bán tại Shopee Mall thừa nhận và đồng ý rằng trong tương lai, Shopee có thể, trong từng thời điểm, có sự điều chỉnh về việc thu phí vận chuyển và xử lý hàng trả về cho Người Bán tại Shopee Mall bằng thông báo cho Người Bán tại Shopee Mall tối thiểu 07 (bảy) ngày lịch trước ngày có điều chỉnh về việc thu phí này.


1.9.4 Thời hạn khiếu nại cho Người Bán tại Shopee Mall


Khi nhận được hàng hóa trả về theo quyết định giải quyết khiếu nại/yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Shopee, Người Bán tại Shopee Mall có trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận với đại diện của Đơn vị vận chuyển về tình trạng nguyên vẹn bên ngoài của bưu kiện.


Trong trường hợp bưu kiện không còn nguyên vẹn tại thời điểm nhận hàng (có dấu hiệu đã bị mở hoặc bị ướt, rách, móp méo hoặc hư hại), Người Bán tại Shopee Mall có trách nhiệm từ chối nhận hàng và thông báo ngay cho Shopee trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận hàng.


1.9.5 Đối với hàng hóa bị hư hại do vận chuyển, Shopee sẽ bồi thường cho Người Bán tại Shopee Mall theo quy định tại Chính sách vận chuyển. Người Bán tại Shopee Mall cần gửi email khiếu nại kèm theo các ảnh chụp/ video bằng chứng cụ thể cho Shopee về hàng hóa bị hư hại do vận chuyển trong vòng tối đa 02 (hai) ngày lịch kể từ ngày Người Bán tại Shopee Mall nhận được hàng trả về. Trong trường hợp được Shopee yêu cầu bổ sung thông tin/tài liệu, người bán cần cung cấp các thông tin/tài liệu có liên quan trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Shopee. Trong trường hợp Người Bán không tuân thủ thời hạn cung cấp thông tin/tài liệu cho Shopee theo khoản này, Người Bán được xem là không cung cấp các tài liệu/thông tin cho Shopee.


2.       Các Điều khoản và Điều kiện cho Người Bán tại Shopee Mall


2.1    Nếu bạn là Người Bán tại Shopee Mall, bạn sẽ nhận được một thông báo riêng từ Shopee thông qua Trang Web https://shopee.vn/, ứng dụng di động Shopee, hoặc email về lựa chọn tham gia Shopee Mall của bạn. Vui lòng thực hiện các hướng dẫn và thủ tục trong thông báo của Shopee để tham gia vào Shopee Mall.


2.2    Mỗi Người Bán tại Shopee Mall bảo đảm rằng Sản phẩm tại Shopee Mall mà Người Bán chào bán trên Shopee Mall và trên thực tế giao hàng cho Người Mua tại Shopee Mall sẽ (a) tuân thủ (i) luật áp dụng và (ii) các thông số kỹ thuật được liệt kê (và được cung cấp cho Người Mua tại Shopee Mall) trên Trang Web https://shopee.vn/ hoặc ứng dụng di động Shopee, bao gồm việc bảo hành cho bất kỳ và toàn bộ sản phẩm, thông số kỹ thuật, bản vẽ, mẫu, tiêu chuẩn thực hiện và tất cả các yêu cầu về chất lượng, an toàn và vệ sinh, và (b) không phải là sản phẩm bị lỗi. Mỗi Người Bán tại Shopee Mall hiểu và đồng ý rằng Người Bán sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tuân thủ hoặc khiếm khuyết hoặc bất kỳ yêu cầu thu hồi nào (cho dù là công khai hoặc không công khai) liên quan đến Sản phẩm tại Shopee Mall và sẽ giữ cho Shopee không bị thiệt hại liên quan đến những nội dung được đề cập ở khoản này.


2.3    Nếu Người Bán tại Shopee Mall bị phát hiện là đã chào bán hoặc bán bất kỳ Sản phẩm trên Shopee Mall bị hạn chế theo Chính sách Cấm/Hạn chế sản phẩm của Shopee, với sự suy xét của mình, Shopee có toàn quyền loại bỏ hàng hóa vi phạm khỏi Shopee Mall và thực hiện hoàn lại tiền (và bất kỳ khoản điều chỉnh nào) cho Người Mua tại Shopee Mall đã mua mặt hàng này (ngay cả khi Người Mua tại Shopee Mall không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào được mô tả trong Mục 1 ở trên). Người Bán tại Shopee Mall đồng ý bồi hoàn cho Shopee toàn bộ các khoản tiền (bao gồm bất kỳ chi phí và lệ phí phí có liên quan) mà Shopee đã hoàn lại cho Người Mua tại Shopee Mall theo khoản này, và cho phép Shopee khấu trừ các khoản tiền đó từ bất kỳ khoản phải trả nào mà Shopee phải thanh toán cho Người Bán tại Shopee Mall hoặc thực hiện các hành động khác mà Shopee cho là thích hợp theo toàn quyền quyết định của Shopee để thu hồi các khoản tiền (bao gồm bất kỳ chi phí và lệ phí phí có liên quan) mà Shopee đã hoàn lại cho Người Mua tại Shopee Mall theo khoản này.


2.4    Quyết định của Shopee đối với việc hoàn tiền hoặc trả Sản phẩm tại Shopee Mall theo Mục 1 ở trên sẽ ràng buộc đối với Người Bán tại Shopee Mall có liên quan. Người Bán tại Shopee Mall đồng ý tuân thủ và thực hiện tất cả những hành động cần thiết để hoàn tất yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền của Người Mua tại Shopee Mall đã được Shopee chấp thuận.


2.5    Đối với bất kỳ yêu cầu hoàn tiền có đi kèm với hoàn trả hàng nào được Shopee chấp thuận, Shopee sẽ tổ chức việc giao Sản phẩm tại Shopee Mall bị trả lại theo địa chỉ do Người Bán tại Shopee Mall cung cấp cho Shopee để hoàn thành quá trình hoàn tiền và trả hàng, mà không làm phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho Người Bán đó, miễn là địa chỉ đó ở trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Địa chỉ trong nước”). Nếu Người Bán tại Shopee Mall không cung cấp Địa chỉ trong nước để nhận Sản phẩm tại Shopee Mall bị trả lại hoặc không chấp nhận việc Sản phẩm tại Shopee Mall bị trả lại trong khoảng thời gian hợp lý (theo quyết định của Shopee), Shopee có toàn quyền định đoạt Sản phẩm đó theo bất kỳ cách nào phù hợp và Người Bán tại Shopee Mall sẽ bị coi là đã từ bỏ tất cả các quyền đối với Sản phẩm đó.


2.6    Đối với bất kỳ yêu cầu hoàn tiền có đi kèm với hoàn trả hàng nào bị Shopee từ chối sau khi Shopee nhận được Sản phẩm tại Shopee Mall có liên quan, Shopee sẽ hỗ trợ hoàn trả Sản phẩm đó tới địa chỉ của Người Mua tại Shopee Mall theo Mục 1.6 ở trên.


2.7    Bán hàng chính hãng


2.7.1 Quy định về bán hàng chính hãng

a.     Người Bán tại Shopee Mall cam kết và đảm bảo rằng tất cả các Hàng Hóa cung cấp thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee (bao gồm cả hàng hóa bán ở Shopee Mall) là hàng chính hãng, chưa qua sử dụng và không bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm  và Chính sách vận chuyển của Shopee.


b.    Nghiêm cấm việc đăng bán Hàng Giả tại Shopee Mall. Hàng Giả có nghĩa là sản phẩm được sản xuất mô phỏng chi tiết hoặc chính xác sản phẩm cùng loại của một nhãn hiệu hoặc thương hiệu nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho Người Mua và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 1. Sản phẩm vi phạm quy đinh pháp luật ở nơi đăng bán;
 2. Sản phẩm là hàng giả hoặc hàng nhái của một sản phẩm đã có mặt chính thức trên thị trường;
 3. Sản phẩm chưa từng được sản xuất bởi nhãn hàng có liên quan;
 4. Sản phẩm có chứa một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ trên chính sản phẩm đó, bao bì của sản phẩm hoặc vị trí khác có liên quan mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu;
 5. Sản phẩm có chứa thiết kế (ví dụ: nhân vật hoạt hình hoặc phối màu) đã được cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đó;
 6. Sản phẩm có chứa các yếu tố gây nhầm lẫn với các sản phẩm khác (ví dụ: hàng nhái sản phẩm đã được bảo hộ có hoặc không có logo bị chỉnh sửa) mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có liên quan;
 7. Sản phẩm không có chứa nhãn hiệu đã được bảo hộ trong đăng bán, nhưng sản phẩm được giao cho Người Mua có chứa nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đã được bảo hộ; và
 8. Hình ảnh của sản phẩm đăng bán có chứa nhãn hiệu hoăc dấu hiệu đã được bảo hộ.


c.     Sản phẩm của nhà sản xuất thiết bị gốc (“OEM”) được phép đăng bán với điều kiện là các sản phẩm đó không có chứa logo của nhãn hiệu chính thức khác ở bất kỳ hình ảnh sản phẩm OEM nào, cũng như không có nhãn hiệu chính thức nào khác được thể hiện ở bất kỳ phần nào trong chỉ dẫn hoặc mô tả của sản phẩm.


d.    Người Bán tại Shopee Mall cam kết và đảm bảo rằng Người Bán tại Shopee Mall sở hữu tất cả các quyền phân phối, dưới hình thức độc quyền quyền phân phối hoặc nhận ủy quyền quyền phân phối, tùy trường hợp cụ thể, đối với Hàng Hóa cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee (bao gồm cả hàng hóa bán ở Shopee Mall). Shopee có quyền yêu cầu Người Bán tại Shopee Mall cung cấp các tài liệu về quyền phân phối của mình vào bất cứ thời điểm nào.


2.7.2 Quy định áp dụng phí khi Người Bán tại Shopee Mall bán hàng không chính hãng


a.      Trong trường hợp Shopee phát hiện Người Bán tại Shopee Mall bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc phân phối bất hợp pháp, Shopee có quyền yêu cầu Người Bán tại Shopee Mall thanh toán khoản phí tương đương 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng) hoặc 100% (một trăm phần trăm) giá trị sản phẩm cho mỗi sản phẩm vi phạm, tùy giá trị nào cao hơn. Người Bán tại Shopee Mall đồng ý thanh toán khoản phí này trong vòng 07 (bảy) ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Shopee.


b.      Người Bán tại Shopee Mall đồng ý rằng Shopee có toàn quyền xác định hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc được phân phối bất hợp pháp căn cứ vào các tài liệu chứng minh quyền phân phối và hóa đơn, mã số series hàng hóa mà Người Bán tại Shopee Mall cung cấp cho Shopee.


c.      Người bán tại Shopee Mall sẽ bị loại khỏi Shopee Mall nếu Shopee phát hiện Người Bán có 02 (hai) lần vi phạm việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc phân phối bất hợp pháp.


2.8    Quy định áp dụng phí khi Người Bán tại Shopee Mall bán hàng không chính hãng

 1. Người Bán tại Shopee Mall không được sử dụng túi/hộp/băng keo có tên, logo của các sàn giao dịch thương mại điện tử cạnh tranh với Shopee như Lazada, Sendo, Tiki… để đóng gói cho các đơn hàng phát sinh thông qua Shopee Mall và Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee.
 2. Mỗi đơn hàng chỉ được đóng gói thành một gói/hộp duy nhất.
 3. Trên bao bì gói bọc của mỗi đơn hàng, Người Bán tại Shopee Mall phải dán Phiếu gửi được in từ Kênh Người bán thể hiện rõ thông tin Mã vận đơn, Mã đơn hàng và Địa chỉ Người Mua tại Shopee Mall.
 4. Bên trong mỗi gói/hộp sản phẩm, Người Bán tại Shopee Mall cần chèn/lót bằng túi bóng khí, mút xốp hoặc giấy báo vào các kẽ hở để đảm bảo sản phẩm bên trong không va đập với thành hộp hoặc va đập với nhau trong quá trình vận chuyển
 5. Đối với hàng dễ vỡ, Người Bán tại Shopee Mall cần phải chèn mút xốp đủ 06 mặt tiếp xúc với hộp đựng ngoài cùng


Ngoài ra, mọi quy định về Quy trình Vận chuyển vẫn tuân theo quy định tại Chính sách vận chuyển được đăng tải trên website https://shopee.vn/


2.9    Tiêu chuẩn vận hành của Shopee Mall:

 1. Giữ tỷ lệ đơn hàng không thành công và tỷ lệ giao hàng trễ dưới mức cho phép
 2. Không vi phạm khi đăng bán sản phẩm
 3. Không được phép có hành vi lợi dụng chính sách sàn giao dịch
 4. Không đăng bán hàng giả/hàng nhái


Những tiêu chuẩn vận hành trên sẽ được Shopee đánh giá dựa trên Hệ Thống Sao Quả Tạ. Nếu Shop có điểm tạ cao vượt mức cho phép hoặc vi phạm bán hàng giả/nhái lần thứ 02, Shopee có quyền gỡ nhãn Shopee Mall do Shop không đáp ứng được điều kiện vận hành tại Shopee Mall.


2.10  Thanh toán


Thanh toán cho Người Bán tại Shopee Mall: Trong trường hợp Người Mua tại Shopee Mall không có bất cứ khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng nào theo Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall, khoản thanh toán của một đơn hàng sẽ được chuyển vào Số dư Tài khoản Shopee của Người Bán tại Shopee Mall vào ngày lịch thứ Tám kể từ ngày đơn hàng đó được cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công” hoặc các cập nhật trạng thái có tính chất tương tự ở website https://shopee.vn/ và/hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.


Trong trường hợp Người Mua tại Shopee Mall có khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng theo quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall, khoản tiền hàng sẽ được Shopee tạm giữ cho đến khi Shopee có kết luận cuối cùng về khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng của Người Mua tại Shopee Mall. Trong trường hợp Shopee chấp thuận khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng của Người Mua tại Shopee Mall, Shopee có quyền hoàn trả số tiền Người Mua tại Shopee Mall đã thanh toán đồng thời trả lại hàng hóa cho Người Bán tại Shopee Mall theo quy định về Trả hàng - Hoàn tiền trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này.


2.11  Các loại phí phát sinh theo lần


Để đảm bảo hạn chế tối đa trải nghiệm xấu cho Người Mua tại Shopee Mall ở Shopee Mall, Người Bán tại Shopee Mall có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall, Điều Khoản Dịch Vụ và các Chính Sách Shopee hiện hành.


Người Bán tại Shopee Mall đồng ý thanh toán các khoản phí theo quy định tại bảng bên dưới vô điều kiện theo yêu cầu của Shopee:

STT

Lỗi của

Người Bán tại Shopee Mall

Diễn Giải

Phí

1

Hủy đơn do hết hàng hoặc Người Bán tại Shopee Mall không xác nhận đơn hàng

Người Bán tại Shopee Mall chủ động hủy Đơn đặt hàng của Người Mua do hàng đã hết, không còn hàng để giao cho Người Mua; hoặc hệ thống của Shopee hủy Đơn đặt hàng của Người Mua do Người Bán tại Shopee Mall không xác nhận đơn hàng đúng thời hạn

200.000 VNĐ/mỗi đơn hàng bị hủy

2

Hủy đơn do sai giá

Người Bán tại Shopee Mall chủ động hủy đơn hàng do đăng sai giá sản phẩm

500.000 VNĐ/mỗi đơn hàng bị sai giá

3

Gửi hàng hóa bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển

Người Bán tại Shopee Mall cố ý gửi các hàng hóa bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm  và Chính sách vận chuyển của Shopee.

1.000.000 VNĐ/ mỗi hàng hóa bị cấm kinh doanh và hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển

4

Người Bán tại Shopee Mall tự mình hoặc thông qua người khác đặt mua hàng của chính Người Bán tại Shopee Mall bán ở Shopee Mall hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopee

Người Bán tại Shopee Mall tự mình, hoặc thông qua nhân viên, cộng tác viên hoặc một bên thứ ba, đặt mua hàng của chính Người Bán tại Shopee Mall bán ở Shopee Mall hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopee

2.000.000 VNĐ/ mỗi đơn hàng vi phạm

5

Tăng giá ngay trước khi diễn ra chương trình khuyến mại ở Shopee Mall hoặc Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee; hoặc tự ý giảm số lượng sản phẩm được khuyến mại khi đang tham gia chương trình khuyến mại ở Shopee Mall hoặc Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee

Người Bán tại Shopee Mall tự ý điều chỉnh giá sản phẩm trước và trong khi đang diễn ra chương trình khuyến mại mà Người Bán tại Shopee Mall đã cam kết mức giá khác với Shopee trước đó. Hoặc Người Bán tại Shopee Mall tự ý chỉnh sửa số lượng sản phẩm tham gia khuyến mại bằng cách điều chỉnh số lượng trên Ứng dụng/Website hoặc tự ý hủy đơn/yêu cầu Người mua hủy đơn khuyến mại

500.000 VNĐ/ mỗi sản phẩm vi phạm hoặc mõi đơn hàng bị hủy

6

Đóng gói sai quy cách

Người Bán tại Shopee Mall đóng gói hàng hóa trong bao bì/túi/hộp có tên/logo của Sàn giao dịch thương mại điện tử cạnh tranh trực tiếp với Shopee (bao gồm nhưng không giới hạn ở Lazada, Sendo, Tiki…)

200.000 VNĐ/ mỗi đơn hàng đóng gói sai quy cách


Trong vòng 14 (mười bốn) ngày lịch kể từ thời điểm Người Bán (i) nhận được thông báo thu phí phát sinh theo lần của Shopee, hoặc (ii) thanh toán phí phát sinh theo lần cho Shopee (bao gồm cả hình thức thanh toán bằng hình thức cấn trừ Số dư Tài khoản Shopee của Người Bán), Người Bán tại Shopee Mall có thể đề nghị Shopee xem xét lại việc thu phí phát sinh theo lần bằng cách truy cập vào LINK. Sau khi kết thúc thời hạn này, Shopee sẽ không xem xét lại và/hoặc điều chỉnh số phí phát sinh theo lần và việc thu phí phát sinh theo lần của Người Bán dưới bất kỳ hình thức nào.


2.12 Phí Cố Định 


Shopee áp dụng phí hoa hồng cố định (“Phí Cố Định”) đối với tất cả các giao dịch Sản phẩm tại Shopee Mall được thực hiện thành công qua sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee (không áp dụng cho đơn hàng bị hủy hoặc bị áp dụng hoàn tiền đối với toàn bộ đơn hàng). Phí Cố Định là một tỉ lệ phần trăm của tổng giá trị giao dịch, và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người Bán tại Shopee Mall chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ Phí Cố Định và các khoản thuế/ lệ phí có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế giá trị gia tăng).


Cách tính:


Phí Cố Định = Tổng giá trị đơn hàng x Tỷ lệ phần trăm Phí Cố Định của ngành hàng.


(Lưu ý: Tổng giá trị đơn hàng là tổng số tiền mà Người Mua Hàng tại Shopee Mall phải thanh toán cho từng đơn hàng cụ thể; không bao gồm chi phí vận chuyển và các chi phí khác mà Người Bán tại Shopee Mall phải thanh toán cho Shopee).


Mức Phí Cố Định của ngành hàng có liên quan đến các sản phẩm mà Nhà Bán Hàng đang kinh doanh tại Shopee Mall được Shopee thông báo cụ thể đến địa chỉ email của Nhà Bán Hàng đã đăng ký với Shopee theo từng thời kỳ.


Phí Cố Định được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được chuyển vào Số dư Tài khoản Shopee của Người Bán tại Shopee Mall.


Người Bán tại Shopee Mall đồng ý và uỷ quyền không huỷ ngang cho Shopee được toàn quyền cấn trừ các khoản phí được quy định ở Khoản 2.8, 2.11, 2.12, và 2.13 của Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall vào các khoản tiền của Người Bán tại Shopee Mall trong Tài Khoản Đảm Bảo Shopee, Số dư Tài khoản Shopee, các khoản đặt cọc của Nhà Bán Hàng (trong trường hợp Shopee yêu cầu Nhà Bán Hàng đặt cọc bằng tiền mặt để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng theo Thoả Thuận này), hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà Shopee giữ thay hoặc nhận hộ cho Người Bán tại Shopee Mall theo từng thời kỳ vào bất kỳ lúc nào mà không cần chấp thuận của Người Bán tại Shopee Mall.


Bản Cập Nhật ngày 20/7/2021.


Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 26/7/2021. Để tham khảo phiên bản trước của Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee Mall, vui lòng bấm vào ĐÂY.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Không