Xin chào, Shopee có thể giúp gì cho bạn?

Thông Tin Chung

Chính sách Shopee
Tài khoản Shopee
Mua sắm an toàn
Thư viện thông tin
Ứng dụng Shopee
Khác
Hướng dẫn chung

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HIỂN THỊ

1. Shopee cung cấp dịch vụ Hiển Thị Tìm Kiếm (“Hiển Thị Tìm Kiếm”) và các dịch vụ hiển thị khác (“Dịch vụ Hiển Thị”), hiển thị khám phá (“Hiển thị Khám Phá”) (các dịch vụ này sẽ được gọi chung là “Dịch Vụ Hiển Thị”) trên Kênh Người Bán của Shopee. Người Bán có thể chọn mua Dịch Vụ Hiển Thị. Shopee cung cấp Dịch Vụ Hiển Thị dựa theo Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào được đăng tải trên Trang Shopee, Kênh Người Bán hoặc được thông báo cho Người Bán bằng văn bản (sau đây được gọi là “Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị”). Người Bán chọn mua Dịch Vụ Hiển Thị đồng ý tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị này. Nếu bạn không đồng ý chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị này, vui lòng không chọn sử dụng bất kỳ Dịch Vụ Hiển Thị nào.

2. Để sử dụng Dịch Vụ Hiển Thị, bạn phải là Người Bán đủ điều kiện theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị. Vào thời điểm bạn mua và thanh toán cho Dịch Vụ Hiển Thị, Tài Khoản của bạn không được đang ở tình trạng bị đình chỉ hoặc tạm ngưng hoạt động.

3. Shopee sẽ lập hóa đơn cho Người Bán dựa trên số lượt hiển thị thực tế nhận được và Người Bán sẽ thanh toán hóa đơn đó theo các điều khoản được nêu trong hóa đơn. Thông tin thanh toán mà Người Bán cung cấp sẽ được sử dụng để tạo hóa đơn và hóa đơn thuế cho Dịch Vụ Hiển Thị. Người Bán chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin thanh toán là chính xác trước khi gửi đơn đặt hàng Dịch Vụ Hiển Thị. Bất kỳ sai sót nào trong thông tin thanh toán đã gửi có thể dẫn đến sai thông tin trong hóa đơn và hóa đơn thuế là trách nhiệm của Người Bán. Shopee có quyền từ chối các yêu cầu chỉnh sửa hóa đơn do Người Bán gửi sai thông tin.

Người bán đăng ký thông tin nhận hóa đơn TẠI ĐÂY, nếu Người bán đã từng đăng ký thông tin và không có nhu cầu thay đổi, Người Bán không cần đăng ký lại.

4. Người Bán có thể đăng ký sử dụng dịch vụ Hiển Thị Tìm Kiếm và Hiển Thị Khám Phá bằng cách thanh toán trước phí dịch vụ hiển thị trên Trang Dịch Vụ Hiển Thị, và những khoản phí đối với Dịch Vụ Hiển Thị Tìm Kiếm, Hiển Thị Khám Phá cũng sẽ được Shopee trừ vào Phí Dịch Vụ Hiển Thị. Tất cả Phí Dịch Vụ Hiển Thị sẽ chịu thuế giá trị gia tăng. Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, Người Bán sẽ không thể hủy và/hoặc yêu cầu hoàn tiền sau khi đã thanh toán Phí Dịch Vụ Hiển Thị.

5. Người Bán có thể chọn sử dụng dịch vụ Hiển Thị Tìm Kiếm, Hiển Thị Khám Phá và vào thời điểm đăng bán sản phẩm hoặc sau đó. Khi bạn đã đăng ký dịch vụ Hiển Thị Tìm Kiếm và hoàn tất quy trình thanh toán, Người Bán có thể thiết lập các mức ngân sách, từ khóa, thời gian hiển thị… khác nhau đối với từng sản phẩm theo Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị Tìm Kiếm dựa trên từ khóa đối với mỗi sản phẩm sẽ được kích hoạt và hết hạn vào các ngày do Người Bán thiết lập từ trước (“Thời Hạn Dịch Vụ Hiển Thị Dựa Trên Từ Khóa”).

6. Dịch vụ Hiển Thị Trang Chủ:

a. Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ. Phí Dịch vụ Hiển Thị Trang Chủ mà Người Bán phải trả cho Shopee trong một tháng nhất định (“Phí dịch vụ Hiển Thị Trang Chủ”) sẽ được tính theo ngân sách do Người Bán đặt trên Kênh người bán (“Tỷ lệ Dịch vụ Hiển Thị Trang Chủ”).

b. Cách Tính Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ. Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ cho một tháng nhất định sẽ được tính bằng cách lấy Số lượt Hiển thị Trang chủ phát sinh x Tỷ lệ dịch vụ Hiển thị Trang chủ. Trong quá trình chuẩn bị chiến dịch, Người Bán có thể nhìn thấy phí tạm tính, tuy nhiên phí thực tế chỉ được ghi nhận sau khi tháng chiến dịch kết thúc.

c. Hóa đơn. Shopee sẽ xuất hóa đơn hàng tháng Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ cho Người Bán đã cung cấp theo quy định tại Điều 3 của Điều khoản sử dụng dịch vụ này. Mọi chênh lệch về số liệu sẽ được Shopee hỗ trợ xử lý ngay trong tháng nếu nhận được phản hồi từ Người Bán trước ngày 20 của tháng hóa đơn, các phản hồi sau ngày này sẽ được cập nhật ở kỳ hóa đơn tiếp theo.

d. Thanh Toán Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ. Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ sẽ được Shopee thanh toán qua:

(i) Tự động khấu trừ từ số dư Tài khoản Shopee của Người Bán sau khi xác thực hệ thống, hoặc

(ii)  Khấu trừ thủ công từ số dư Tài khoản Shopee của Người Bán trong vòng 03 (ba) ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng. Trong trường hợp Shopee không thu được Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ do số dư Tài khoản Shopee của Người Bán không đủ, Người Bán cần thanh toán Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ qua phương thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Shopee được chỉ định trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày Người Bán nhận được thông báo từ Shopee, Người Bán sẽ chịu mọi khoản phí phát sinh để thực hiện thanh toán, hoặc

(iii)  Thanh toán Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ qua phương thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Shopee được chỉ định trong vòng 05 (năm) ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng, Người Bán sẽ chịu mọi khoản phí phát sinh để thực hiện thanh toán

Thông tin tài khoản Ngân hàng nhận thanh toán của Shopee:

Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH SHOPEE

Số tài khoản:  0921000705843 (VND)

Ngân hàng: Vietcombank - CN Phú Nhuận

Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ do Shopee xác định sẽ được coi là phí cuối cùng. Trong trường hợp Shopee không thu được Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ do số dư Tài khoản Shopee của Người Bán không đủ, Người Bán cần thanh toán Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ chưa thanh toán qua phương thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Shopee được chỉ định trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày Người Bán nhận được thông báo từ Shopee, Người Bán sẽ chịu mọi khoản phí phát sinh để thực hiện thanh toán.

e. Người Bán theo đây ủy quyền vô điều kiện cho Shopee được toàn quyền phong tỏa vô thời hạn Số dư tài khoản Shopee của Người Bán, và cấn trừ Phí Dịch Vụ theo Điều 6.d, trong quá trình tham gia Dịch vụ Hiển Thị Trang Chủ cho đến khi Người Bán hoàn tất việc thanh toán toàn bộ các khoản Phí Dịch Vụ cho Shopee, theo từng thời kỳ vào bất kỳ lúc nào mà không cần chấp thuận của Người Bán.

f. Trong trường hợp Shopee không thể khấu trừ Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ từ số dư Tài khoản Shopee của Người Bán do không đủ tiền và Người Bán không thanh toán trong thời hạn nhất định nêu tại Điều 6.d, Shopee có thể tạm dừng Số dư Tài khoản Shopee của Người Bán và từ chối cung cấp/ đưa vào danh sách đen tất cả dịch vụ của Shopee cho đến khi Người Bán thanh toán Phí Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ quá hạn cho Shopee. Trong trường hợp Người Bán Thanh Toán Phí Dịch Vụ Hiển Thị quá hạn trước 16h00, Shopee sẽ bỏ khóa Số dư Tài khoản Shopee của Người bán và đồng ý cung cấp lại các dịch vụ của Shopee trong cùng ngày làm việc; các trường hợp còn lại sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

7. Các hàng hóa được đăng bán ở Trang Shopee phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, Điều Khoản Dịch Vụ, và Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm. Người Bán hiểu và đồng ý rằng Shopee có quyền hủy bỏ ngay lập tức bất kỳ đăng bán nào vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm và bất kỳ khoản phí Dịch Vụ Hiển Thị nào đã thanh toán liên quan đến bất kỳ đăng bán bị hủy bỏ theo Mục 7 này sẽ không được hoàn lại. Shopee cũng sẽ không có nghĩa vụ bồi thường bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các đăng bán bị hủy bỏ theo Mục 7 này. 

8. Người Bán hiểu và đồng ý rằng Shopee không bảo đảm hoặc cam kết về việc tăng số lượng người truy cập hoặc doanh số của sản phẩm có Dịch Vụ Hiển Thị.

9. Chúng tôi khuyến cáo Người Bán chỉ mua Dịch Vụ Hiển Thị sau khi đã cân nhắc thấu đáo ngân sách cũng như các mục tiêu sử dụng Dịch Vụ Hiển Thị. Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, Shopee sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc bất kỳ trách nhiệm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí thực tế hoặc tổn thất về doanh thu) đối với kết quả hoặc hiệu quả kỳ vọng của bất kỳ Dịch Vụ Hiển Thị nào.

10.   BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÊN TRÊN, NẾU SHOPEE, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM (BAO GỒM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LỖI VÔ TÌNH) LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HIỂN THỊ, THÌ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP,  TRÁCH NHIỆM CỦA SHOPEE ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO SẼ CHỈ GIỚI HẠN Ở KHOẢN TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ HIỂN THỊ CÓ LIÊN QUAN.

11.  Người Bán sẽ chịu thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác theo quy định khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ Hiển Thị.

Bản Cập Nhật ngày 22/8/2022.

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 27/8/2022.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Không