Xin chào, Shopee có thể giúp gì cho bạn?

Thông Tin Chung

Chính sách Shopee
Tài khoản Shopee
Mua sắm an toàn
Thư viện thông tin
Ứng dụng Shopee
Khác
Hướng dẫn chung

QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP CHỦ THỂ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Shopee cam kết bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam của các Chủ thể quyền theo các quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ.

Tài liệu này là quy trình, thủ tục để Chủ thể quyền Sở hữu trí tuệ có thể gửi yêu cầu và thực hiện theo các thủ tục cần thiết để bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của mình trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee (Sau đây gọi là “Sàn Shopee”).


1. Khái niệm

a. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng;

b. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

c. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

d. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên

e. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

f. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

g. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh


2. Các đối tượng được chấp nhận xử lý trên Sàn Shopee.

a. Sàn Shopee chỉ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể quyền liên quan đến các đăng bán trên Sàn Shopee bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với (i) Quyền tác giả và Quyền liên quan, (ii) một số đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (bao gồm nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận), tên thương mại.

b. Đối với các đăng bán liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác ví dụ như thiết kế mạch tích hợp, giống cây trồng, Sàn Shopee yêu cầu Chủ thể quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật hiện hành. Sàn Shopee trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, sẽ phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ các cơ quan này.


3. Các hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Sàn Shopee

a. Đối với các đăng bán bị nghi ngờ xâm phạm Quyền tác giả và quyền liên quan, bao gồm các hành vi như dưới đây:

i. Đăng bán có chứa thông tin, hình ảnh, nội dung sao chép (toàn bộ hoặc một phần) tác phẩm đang được bảo hộ của Chủ thể quyền mà không có sự cho phép của Chủ thể quyền hoặc người được cấp quyền sử dụng hợp pháp tác phẩm tại Việt Nam, ví dụ như sử dụng nội dung mô tả sản phẩm, hình ảnh minh họa, video minh họa sao chép hình ảnh, video của chủ thể quyền.

ii. Đặt tên Shop, hình ảnh đại diện của Shop có chứa thông tin, hình ảnh sao chép (toàn bộ hoặc một phần) tác phẩm đang được bảo hộ của Chủ thể quyền mà không có sự cho phép của Chủ thể quyền.

iii. Sản phẩm đăng bán là hàng hóa có chứa yếu tố xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

iv. Các hành vi khác theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

b. Đối với các đăng bán bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điểm a, Điều 2 nêu trên:

i. Nội dung đăng bán có chứa thông tin, hình ảnh, video trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu của Chủ thể quyền mà không có sự cho phép của Chủ thể quyền hoặc người được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu bởi Chủ thể quyền tại Việt Nam;

ii. Nội dung đăng bán có chứa thông tin, hình ảnh, video trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn đối với tên thương mại của Chủ thể quyền hoặc người được cấp quyền sử dụng tên thương mại bởi Chủ thể quyền tại Việt Nam.

iii. Nội dung đăng bán sử dụng hình ảnh, video của sản phẩm có kiểu dáng không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam mà không có sự cho phép của Chủ thể quyền hoặc người được cấp quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp bởi Chủ thể quyền tại Việt Nam.

iv. Nội dung đăng bán có sử dụng thông tin, hình ảnh, video để mô tả sản phẩm không khác biệt đáng kể với sáng chế đang được bảo hộ tại Việt Nam mà không mà không có sự cho phép của Chủ thể quyền hoặc người được cấp quyền sử dụng sáng chế bởi Chủ thể quyền tại Việt Nam.

v. Các hành vi khác theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ


4. Chủ thể có quyền yêu cầu Sàn Shopee xử lý các đăng bán bị nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ và tài liệu chứng minh

a. Chủ thể có quyền yêu cầu Sàn Shopee xử lý các đăng bán bị nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ bao gồm Chủ sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được chủ sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ cấp quyền sử dụng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hoặc người đại diện hợp pháp của các chủ thể này theo quy định của pháp luật về đại diện (“Chủ thể quyền”).

b. Tài liệu chứng minh: Chủ thể quyền vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY.


5. Nộp khiếu nại yêu cầu xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Sàn Shopee.

a. Chủ thể quyền vui lòng điền đầy đủ thông tin và cung cấp đầy đủ các tài liệu theo hướng dẫn của Sàn Shopee TẠI ĐÂY.

b. Trường hợp Chủ thể quyền không nộp yêu cầu theo hướng dẫn tại Điểm a nêu trên mà nộp yêu cầu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án thì vụ việc sẽ không được xử lý theo các quy định trong tài liệu này mà Sàn Shopee trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình sẽ (i) cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, (ii) thực hiện các kết luận, quyết định xử lý vụ việc, bản án của tòa án có thẩm quyền có liên quan đến Sàn Shopee.


6. Các khiếu nại yêu cầu xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị từ chối.

Các khiếu nại sau đây sẽ bị Sàn Shopee từ chối:

a. Khiếu nại của Chủ thể quyền thuộc trường hợp được quy định tại Điều 25, 26, 33 và khoản 2, Điều 125 của Luật sở hữu trí tuệ.

b. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đang trong tình trạng có tranh chấp về quyền sở hữu bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu đang bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, tranh chấp giữa các đồng chủ sở hữu với nhau.

c. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ không hoặc chưa được bảo hộ tại Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) đang trong giai đoạn thẩm định theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

d. Các khiếu nại liên quan đến các hành vi vi phạm hợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

e. Các khiếu nại liên quan đến việc kiểm soát giá bán đối với hàng hóa của Bên bị khiếu nại (mà không cung cấp thêm bất cứ tài liệu nào khác chứng minh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên bị khiếu nại) đối với các hàng hóa, dịch vụ không nằm trong diện được Nhà nước kiểm soát theo quy định của pháp luật về giá.

f. Chủ thể quyền lạm dụng quyền khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ để thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh đối với Bên bị khiếu nại trên Sàn Shopee.

g. Thông tin, tài liệu được cung cấp bởi Chủ thể quyền có dấu hiệu bị làm giả, không trung thực.

h. Chủ thể quyền không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định, hướng dẫn của Sàn Shopee.

i. Bên bị khiếu nại cung cấp được chứng cứ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật


7. Quy trình xử lý khiếu nại về hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Việc xử lý các khiếu nại yêu cầu xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được Sàn Shopee thực hiện như sau:

a. Đối với khiếu nại về hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc khiếu nại về hàng giả, trong thời hạn 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ thể quyền và nếu Chủ thể quyền cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm quyền của Bên bị khiếu nại. Sàn Shopee sẽ thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm của Bên bị khiếu nại theo quy định TẠI ĐÂY, đăng bán có chứa yếu tố vi phạm sẽ bị ẩn hoặc xóa tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của hành vi. Sàn Shopee sẽ thông báo cho Chủ thể quyền về kết quả xử lý trong thời hạn 03 – 05 ngày kể từ ngày Sàn Shopee thực hiện biện pháp xử lý đối với Bên bị khiếu nại. Bên bị khiếu nại có quyền yêu cầu Sàn Shopee xem xét lại quyết định xử lý theo quy định tại Điều 8 bên dưới.

b. Dù khiếu nại với bất cứ lý do gì, trong trường hợp Chủ thể quyền chưa cung cấp đầy đủ tài liệu như được hướng dẫn TẠI ĐÂY, trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ thể quyền, Sàn Shopee sẽ thông báo và yêu cầu Chủ thể quyền bổ sung thông tin, tài liệu như đã hướng dẫn.

i. Trong trường hợp chủ thể quyền bổ sung đủ thông tin, tài liệu và đáp ứng yêu cầu tại điểm a nêu trên thì Sàn Shopee sẽ thực hiện biện pháp như được nêu tại Điểm a.

ii. Trong trường hợp chủ thể quyền không bổ sung đủ thông tin, tài liệu thì việc xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền sẽ bị tạm đình chỉ cho đến khi Chủ thể quyền bổ sung đủ thông tin, tài liệu.

iii. Trong trường hợp chủ thể quyền bổ sung thông tin, tài liệu nhưng vẫn không đáp ứng với hướng dẫn, chính sách của Sàn Shopee thì Sàn Shopee sẽ yêu cầu Chủ thể quyền thực hiện bổ sung thêm một lần nữa. Trong trường hợp Chủ thể quyền vẫn không đáp ứng với các hướng dẫn, chính sách của Sàn Shopee thì Sàn Shopee sẽ chấm dứt xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền. Việc xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền (nếu chủ thể quyền tiếp tục có yêu cầu) sẽ được coi là yêu cầu mới và Chủ thể quyền phải thực hiện lại các thủ tục như ban đầu. 

c. Đối với khiếu nại về hàng giả, trường hợp Chủ thể quyền đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu nhưng chưa đủ để chứng minh hành vi vi phạm của Bên bị khiếu nại, trong thời hạn 7 ngày làm việc, Sàn Shopee sẽ thông báo cho bên Bị khiếu nại để yêu cầu Bên bị khiếu nại cung cấp tài liệu, thông tin chứng minh Bên bị khiếu nại tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Bên bị khiếu nại có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu trong thời hạn do Sàn Shopee quy định. 

-    Trong trường hợp Bên bị khiếu nại có cung cấp nhưng không đủ để chứng minh Bên bị khiếu nại không thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không cung cấp đủ thông tin, tài liệu trong thời hạn do Sàn Shopee yêu cầu thì Bên bị khiếu nại sẽ bị Sàn Shopee áp dụng biện pháp xử lý vi phạm như được quy định TẠI ĐÂY. Đăng bán có chứa yếu tố vi phạm sẽ bị ẩn hoặc xóa tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Sàn Shopee sẽ thông báo cho chủ thể quyền về kết quả xử lý.

-    Trong trường hợp Bên bị khiếu nại cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Bên bị khiếu nại không thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Sàn Shopee sẽ từ chối yêu cầu của Chủ thể quyền và thông báo cho Chủ thể quyền về kết quả xử lý.

-   Trong trường hợp tài liệu, chứng cứ của Bên bị khiếu nại cũng như tài liệu chứng cứ của Chủ thể quyền cung cấp không đủ để Sàn Shopee đưa ra kết luận hoặc mặc dù Bên bị khiếu nại cung cấp được chứng cứ, tài liệu nhưng Chủ thể quyền vẫn khẳng định các tài liệu, chứng cứ không hợp lệ mà Sàn Shopee không có đủ chuyên môn hay căn cứ xác đáng để kết luận, thì Sàn Shopee sẽ yêu cầu Chủ thể quyền và Bên bị khiếu nại giải quyết vụ việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.    

Lưu ý: Trong trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp cần nhiều thời gian để xử lý, giải quyết vụ việc, thì Sàn Shopee sẽ thông báo cho Chủ thể quyền và Bên bị khiếu nại về thời gian cho từng vụ việc cụ thể.


8. Quy trình xem xét lại kết luận xử lý của Sàn Shopee

a. Chủ thể quyền và/hoặc Bên bị khiếu nại có quyền yêu cầu Sàn Shopee xem xét lại kết luận liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Quyền yêu cầu xem xét lại này không áp dụng trong trường hợp Chủ thể quyền/Bên bị khiếu nại không cung cấp thông tin, tài liệu trong thời hạn theo yêu cầu của Sàn Shopee.

b. Trong thời hạn 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu xem xét lại của Chủ thể quyền/Bên bị khiếu nại, Sàn Shopee sẽ xem xét lại quyết định của mình và sẽ thông báo cho Chủ thể quyền/Bên bị khiếu nại kết quả xem xét lại này.


9. Miễn trừ trách nhiệm

a. Sàn Shopee sẽ chỉ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm đối với Bên bị khiếu nại phù hợp với các quy định và chính sách được công bố của Sàn Shopee. Sàn Shopee sẽ (i) không xử lý các yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, (ii) yêu cầu xử lý Bên bị khiếu nại nằm ngoài các hình thức được quy định TẠI ĐÂY hoặc yêu cầu Sàn Shopee áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với Bên bị khiếu nại.

b. Sàn Shopee sẽ chỉ xử lý các khiếu nại liên quan đến nội dung, thông tin, hình ảnh, video đăng tải trên Sàn Shopee khi các nội dung này có chứa yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Sàn Shopee không cam kết cũng như không có khả năng đánh giá đối với hàng hóa được giao trên thực tế liệu có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chủ thể quyền hay không. Do đó, đối với hàng hóa do Bên bị khiếu nại giao trên thực tế, Chủ thể quyền cần yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

c. Trường hợp Chủ thể quyền khiếu nại không đúng các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Bên bị khiếu nại thì Chủ thể quyền có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh trên thực tế cho Bên bị khiếu nại và/hoặc Shopee. Trường hợp hành vi của Bên bị khiếu nại thực hiện là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chủ thể quyền, hàng hóa kinh doanh là hàng giả gây thiệt hại cho Chủ thể quyền thì Bên bị khiếu nại có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ thể quyền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Sàn Shopee phải thanh toán bất cứ khoản tiền bồi thường, tiền phạt nào theo quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo bản án có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền do hành vi vi phạm pháp luật của Chủ thể quyền và/hoặc Bên bị khiếu nại trong quá trình đăng bán sản phẩm, khiếu nại và giải quyết khiếu nại về Sở hữu trí tuệ, thì Chủ thể quyền hoặc Bên bị khiếu nại phải có trách nhiệm thanh toán số tiền tương ứng cho Sàn Shopee tùy theo từng trường hợp cụ thể.


10. Các quy định khác

a. Bạn đồng ý rằng Sàn Shopee có toàn quyền quyết định cuối cùng trong việc giải thích và/hoặc thực hiện các quy định được nêu trong tài liệu này. Quyết định giải quyết các yêu cầu xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả trên Sàn Shopee là quyết định cuối cùng trừ trường hợp có kết luận khác của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b. Shopee có quyền chỉnh sửa các quy định trong tài liệu này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các quy định được chỉnh sửa lên Trang Shopee. Shopee sẽ thông báo cho Người dùng về việc điều chỉnh quy định này. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang Shopee sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các quy định đã được chỉnh sửa.

Quy định này được ban hành và công bố trên Sàn Shopee ngày 29/9/2022 và sẽ có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày công bố trên Sàn Shopee.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Không